ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τα εργασιακά. Ποιες αλλαγές ισχύουν από 13/9/2017


      1. Είναι υποχρεωτική η ημερήσια καταχώρηση στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο.
      2. Ο χρόνος υποβολής των αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταβάλλεται από οκτώ (8) σε  δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος αρχίζει από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Οι παραπάνω αναγγελίες πρέπει να ανεβούν σκαναρισμένες με την υπογραφή του εργαζόμενου στο ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε αυτό το 2ήμερο.
      3. Προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, ώστε να εξαλειφθούν περιπτώσεις πλημμελούς ενημέρωσης των εργαζομένων για κρίσιμες παραμέτρους της απασχόλησης τους όπως τα χρονικά όρια εργασίας και να διασφαλίζεται η ίση ενημέρωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

Αφήστε μια απάντηση