Οδηγίες Παραμετροποίησης InvoiceMate – ΑΑΔΕ myDATA

Για να ρυθμίσουμε την εφαρμογή να στέλνει στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά μας ακολουθούμε τα εξής βήματα.

Δημιουργία λογαριασμού στην ΑΑΔΕ:

Στο https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web/bookkeeper/ επιλέγουμε το κουμπί

Δημιουργούμε λογαριασμό και το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό API που θα λάβουμε από ΑΑΔΕ, τα εισάγουμε στο InvoiceMate, “Premium Menu -> Α.Α.Δ.Ε myDATA -> Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ”, στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός API (Κλειδί Συνδρομής).

Αφού καταχωρήσουμε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό API πρέπει να ορίσουμε στους πίνακες τα χαρακτηριστικά της ΑΑΔΕ στα εξής πεδία..

  1. Πίνακες -> Λόγοι Απαλλαγής ΦΠΑ | *υποχρεωτικό εφόσον υπάρχει απαλλαγή ΦΠΑ.
  2. Πίνακες -> Μετρητές Σειρών | *υποχρεωτικό, μπορεί όμως να οριστεί και στο παραστατικό.
  3. Πίνακες -> Παρακρατούμενοι Φόροι | *υποχρεωτικό εφόσον υπάρχει Παρακράτηση.
  4. Πίνακες -> Ποσοστά ΦΠΑ | *γίνεται αυτόματα, ελέγξτε.

Λόγοι Απαλλαγής ΦΠΑ:

Πίνακες -> Λόγοι Απαλλαγής ΦΠΑ

Για παράδειγμα στον λόγο απαλλαγής “Ιατρικές Υπηρεσίες | Εδάφ. ε, Παρ. 1, Άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)” θα αντιστοιχίσουμε τον χαρακτηρισμό ΑΑΔΕ “Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ”.

Μετρητές Σειρών: *προαιρετικό

Πίνακες -> Μετρητές Σειρών

Αντιστοιχίζουμε ανάλογα το είδος σειράς που θέλουμε. Πχ. η σειρά “Τιμολόγιο Πώλησης Α” θα πάρει κωδικό ΑΑΔΕ “Τιμολόγιο Πώλησης” ενώ η “Τιμολόγιο Παροχής Β” θα πάρει κωδικό ΑΑΔΕ “Τιμολόγιο Παροχής”.

Αν τα αφήσουμε κενά θα πρέπει να διαλέγουμε συνεχώς “Κωδικό ΑΑΔΕ” μέσα στο παραστατικό.

Παρακρατούμενοι Φόροι: *υποχρεωτικό εφόσον υπάρχουν παρακρατήσεις.

Πίνακες -> Παρακρατούμενοι Φόροι

Ποσοστά ΦΠΑ: *ελέγξτε ότι έχει συμπληρωθεί αυτόματα και έχει αυτή τη μορφή

Πίνακες -> Ποσοστά ΦΠΑ

Αφού τελειώσαμε την παραμετροποίηση των τεσσάρων ενοτήτων, για να είναι δυνατή η αποστολή του παραστατικού, χρειάζεται να χαρακτηριστούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που έχουμε καταχωρήσει, αλλά και οι νέες όταν δημιουργούνται.

Το τελευταίο στάδιο ορισμού χαρακτηριστικού ΑΑΔΕ είναι να ορίσουμε κατά την εισαγωγή υπηρεσίας στο παραστατικό τι έσοδο αφορά, ανάλογα τον παραπάνω χαρακτηρισμό εσόδου 8.8 πχ:

Αν ακολουθήσαμε σωστά την διαδικασία πατάμε το κουμπί “Αποστολή ΑΑΔΕ” στην φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού και λαμβάνουμε το ΜΑΡΚ της ΑΑΔΕ όπως φαίνεται παρακάτω.

Συγχαρητήρια, η αποστολή ήταν επιτυχής. Η ενότητα myDATA στην εφαρμογή μας, σχεδιάστηκε με γνώμονα την ευκολία του χρήστη να υποβάλει τα παραστατικά του.

Αν έχετε παρατηρήσεις παρακαλώ χρησιμοποιήστε την αποστολή παρατηρήσεων ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ακόμη μπορείτε να εισέλθετε στο https://t.me/InvoiceMate για να αναφέρετε προβλήματα ή βελτιώσεις, αλλά και να λάβετε υποστήριξη από άλλους χρήστες της εφαρμογής.

Αφήστε μια απάντηση