ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 μm ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας σακούλες με πάχος κάτω των 15 μικρόμετρων, απαλλάσσονται από την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους.

Είναι όμως έτσι;

Δυστυχώς όχι.

 

Σύμφωνα με τον συνδυασμό των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 1 του παρακάτω άρθρου, λεπτές είναι όλες οι σακούλες κάτω των 50 μικρόμετρων,

εκτός

από αυτές που έχουν πάχος κάτω των 15 μικρόμετρων ΚΑΙ απαιτούνται (είναι δηλαδή υποχρεωτικές) για λόγους υγιεινής  ή μεταφοράς χύμα τροφίμων(σιτάρι, καλαμπόκι, κρεμμύδια κ.τ.λ.)

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ) Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
γ) «λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μη),

δ) «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μη) που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων,

 

Άρα αν ένα μίνι μάρκετ πωλήσει ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό και το παραδώσει σε μια πλαστική σακούλα 12 μικρόμετρων στον καταναλωτή, αυτή η σακούλα θεωρείται μικρή και όχι πολύ μικρή διότι ούτε απαιτείται, είναι δηλαδή υποχρεωτική, η χρήση της για λόγους υγιεινής, ούτε παρέχεται φυσικά για συσκευασία χύμα τροφίμων.

Άρα επιβάλλεται και σε αυτήν περιβαλλοντικό τέλος σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο.

Άρθρο 3
(άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ) Γενικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 1, από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλαστικών σακουλών μεταφοράς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα:

α) Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1(γ) του άρθρου 2, δηλαδή με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μηι), επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3Α.

 

Αφήστε μια απάντηση