Τα οφέλη της συνεργασίας με Λογιστή

Αγαπητοί φίλοι, όπως είναι γνωστό, επιτρεπόταν σε μια επιχείρηση, με την προϋπόθεση, ότι ο κύκλος εργασιών της είναι κάτω από 300.000€ για εμπορική δραστηριότητα και 150.000 για παροχή υπηρεσιών,  να προβαίνει  η ίδια στην τήρηση των βιβλίων της, στην υποβολή των δηλώσεων της καθώς και στην υπαγωγή της στην διαδικασία του αυτοελέγχου, χωρίς να είναι αναγκαία η συνδρομή του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Ο αυτοέλεγχος, ή όπως ονομαζόταν παλαιότερα αυτοπεραίωση, είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία, εμείς οι ίδιοι  και όχι η εφορία ελέγχουμε, χρησιμοποιώντας ειδικούς μαθηματικούς τύπους, τη χρήση που πέρασε και υπολογίζουμε, αν η επιχείρηση μας πρέπει να πληρώσει επιπλέον φόρο ή όχι, ώστε  να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη.

 Ναι σωστά, μπορούμε να αυτοπεραιώσουμε χωρίς να πληρώσουμε!

 Εδώ να εξηγήσουμε, ότι,  όταν μια χρήση χαρακτηριστεί περαιωμένη, αυτομάτως τα στοιχεία που υποβάλαμε θεωρούνται αληθινά και δεν έχει δικαίωμα η εφορία να ζητήσει τον έλεγχο της, παρά μόνο να της προσκομίσουμε τον μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιήσαμε, για να ελέγξει αν κάναμε σωστά τις πράξεις. Οπότε κλείνουμε τη χρονιά μας και αποφεύγουμε τον έλεγχο της εφορίας!!!

 Ωστόσο η διοίκηση του υπουργείου οικονομικών στις 19-1-2011 με την ΠΟΛ 1008 άλλαξε τα παραπάνω όρια σε 100.000€ και 50.000€ αντίστοιχα και απαγορεύει την υπαγωγή στην διαδικασία του αυτοελέγχου, αναδρομικά και για την χρήση 2010, στις επιχειρήσεις που κρατάνε μόνες τους τα βιβλία τους. Τι σημαίνει αυτό;

 Σημαίνει, ότι πλέον επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που δεν συνεργάζονταν με Λογιστή – Φοροτεχνικό, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών για, την τήρηση των βιβλίων τους, την υποβολή των όλων των δηλώσεων και τον υπολογισμό του αυτοελέγχου, να συνεργαστούν άμεσα ώστε να αποφύγουν το ραντεβού τους με την εφορία!

 Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αφήστε μια απάντηση