Οδηγίες Παραμετροποίησης InvoiceMate – ΑΑΔΕ myDATA

Για να ρυθμίσουμε την εφαρμογή να στέλνει στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά μας ακολουθούμε τα εξής βήματα. Δημιουργία λογαριασμού στην ΑΑΔΕ: Στο https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web/bookkeeper/ επιλέγουμε το κουμπί Δημιουργούμε λογαριασμό και το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό API που θα λάβουμε από ΑΑΔΕ, τα εισάγουμε στο InvoiceMate, “Premium Menu -> Α.Α.Δ.Ε myDATA -> Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ”, στα πεδία Όνομα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οδηγίες Παραμετροποίησης InvoiceMate – ΑΑΔΕ myDATA.