Έκδοση υπευθυνης δήλωσης από gov.gr

Πολύ συχνά πλέον οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν κάποια υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr.

Παρακάτω περιγράφεται η πολύ εύκολη διαδικασία έκδοσης της.

Μεταβαίνουμε στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Και ακολουθούμε τις παρακάτω εικόνες:

Διαλέγουμε την τράπεζα που έχουμε λογαριασμό ebanking ή την ΑΑΔΕ αν γνωρίζουμε τους κωδικούς taxisnet μας.

Θα μας έρθει ένα pin με sms, το καταχωρούμε

Γράφουμε τα προσωπικά μας στοιχεία που είναι κενά

Γράφουμε το κείμενο που που θέλουμε να αναγράφει η υπεύθυνη δήλωση

Θα έρθει δεύτερο sms στο κινητό μας

Η υπεύθυνη δήλωση έχει δημιουργηθεί, την αποθηκεύουμε