Υπολογισμός Κρατήσεων Τίτλου Κτήσης Εισοδήματος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις κρατήσεις που θα υπολογιστούν σε μία πληρωμή με τίτλο κτήσης εισοδήματος.

Από 1/1/2023 υπάρχει πλαφόν στην Βάση Υπολογισμού Εισφορών 7.126,94 € μηνιαίως.

Τα παρακάτω ποσά υπολογίζονται ανά μηνιαίες καταβολές, οι κρατήσεις μίας μηνιαίας καταβολής 10.000,00 δεν ισούται με τις κρατήσεις δύο μηναίων καταβολών 5.000,00, λόγω του ανωτέρω πλαφόν.

Επίσης η κρατήσεις για ΕΦΚΑ Σύνταξη και ΕΦΚΑ Περίθαλψη, δεν μπορούν να είναι άνω των 169,95 και 60,30 ευρώ.

Continue reading “Υπολογισμός Κρατήσεων Τίτλου Κτήσης Εισοδήματος”

Τα 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό σας σε πιθανό έλεγχο από ΙΚΑ – ΣΕΠΕ.

Πως οι λάθος απαντήσεις στο ΙΚΑ – ΣΕΠΕ μπορούν να μας βάλουν σε μεγάλους μπελάδες.


ΙΚΑ - ΣΕΠΕ

Continue reading “Τα 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό σας σε πιθανό έλεγχο από ΙΚΑ – ΣΕΠΕ.”

ΔΑΝΕΙΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016/2016 ορίζει ότι

1. Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων. Continue reading “ΔΑΝΕΙΟ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ”

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τα εργασιακά. Ποιες αλλαγές ισχύουν από 13/9/2017


      1. Είναι υποχρεωτική η ημερήσια καταχώρηση στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο.
      2. Ο χρόνος υποβολής των αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταβάλλεται από οκτώ (8) σε  δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος αρχίζει από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Οι παραπάνω αναγγελίες πρέπει να ανεβούν σκαναρισμένες με την υπογραφή του εργαζόμενου στο ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε αυτό το 2ήμερο.
      3. Προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, ώστε να εξαλειφθούν περιπτώσεις πλημμελούς ενημέρωσης των εργαζομένων για κρίσιμες παραμέτρους της απασχόλησης τους όπως τα χρονικά όρια εργασίας και να διασφαλίζεται η ίση ενημέρωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.