Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Άλλη μία υποχρέωση έρχεται να προστεθεί στο επιβαρυμένο πρόγραμμα των επιχειρήσεων και δεν είναι άλλο από την τήρηση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων στην σελίδα της ΑΑΔΕ https://www1.gsis.gr/dsae/boregistry από όλα τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σωματεία, συνεταιρισμούς κτλ.)

Βήμα 1ο  Ανοίγουμε την https://www1.gsis.gr/dsae/boregistry και συνδεόμαστε με του κωδικούς taxisnet του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.


Βήμα 2ο Επιλέγουμε το Νομικό Πρόσωπο που επιθυμούμε.


Βήμα 3ο Καταχωρούμε στην πρώτη καρτέλα, τα στοιχεία επικοινωνίας του Νομικού Προσώπου. που είναι κενά.


Βήμα 4ο Επιλέγουμε την καρτέλα “ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ” και καταχωρούμε τα φυσικά πρόσωπα. Προσοχή, αν έχει το φυσικό πρόσωπο διπλή ιδιότητα, στην ίδια εγγραφή καταχωρούμε και τις δύο.


Βήμα 5ο Οριστικοποιούμε.

Ως πραγματικούς δικαιούχους δηλώνουμε:

  1. Των Εταιρειών, υποχρεωτικά καταχωρούμε τα μέλη διοίκησης και τους εταίρους – μετόχους, που έχουν συμμετοχή άνω του 25%
  2. Των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων, δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και
    ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).
  3. Των συνεταιρισμών, δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο
    γραμματέας, ο ταμίας του ΔΣ, καθώς και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%.
  4. Των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει) καθώς και οι εταίροι, φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 25%.

Επιπλέον πληροφορίες από την ΑΑΔΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αφήστε μια απάντηση